iLeksyka Auto | English-Polish Dictionary


4.5 ( 6385 ratings )
参考 教育
开发 M2Dev sp.j.
13.99 USD

iLeksyka Auto to specjalna wersja słownika technicznego, przeznaczona dla osób korzystających ze słownictwa związanego z motoryzacją. Słownik obejmuje więc elementy budowy silników, układu przeniesienia napędu, innych elementów samochodu, terminy związane z ruchem drogowym, typy pojazdów i inne terminy motoryzacyjne.

Najwyższy poziom fachowości i funkcjonalności słownika został doceniony w obu dotychczas przeprowadzonych testach słowników komputerowych, w których Leksyka została oceniona najwyżej spośród obecnych na rynku wydawnictw (odznaczenia "Wybór Redakcji" PC World i "Najwyższa Jakość" Komputer Świat).Oto dlaczego warto korzystać z iLeksyka:


- ponad 150.000 haseł głównych oraz ponad 250.000 tłumaczeń,

- synonimy i hasła spokrewnione,

- przykłady zastosowania hasła umożliwiają lepsze zrozumienie kontekstu znaczeniowego,

- antonimy,

- ciągłe aktualizacje pozwalają przez cały czas poszerzać zasób słownika - nowe hasła dodawane są każdego dnia,

- hasła wysoko specjalistyczne są krótko objaśnione,

- oznaczenie pisowni i haseł amerykańskich i brytyjskich,

- wbudowany słownik skrótów 
- szybkie wyszukiwanie haseł w czasie pisania,

- zakładki umożliwiające oznaczenie ulubionych lub sprawiających szczególną trudność haseł,

- brak konieczności połączenia z Internetem,

- aktywne odnośniki pomiędzy hasłami,

- quiz umożliwiający naukę słówek wybranych przez użytkownika.
 


iLeksyka Auto is a special version of our technical dictionary which is recommended for people employing automotive vocabulary. The dictionary includes engine parts, power drive elements, other car parts, terms connected with road traffic, types of vehicles and other automotive expressions. The highest level of professionalism and functionality has been documented by two tests of computer dictionaries performed up to date. In both of them Leksyka won the competition, and was granted the highest appreciation.Here’s why you should use iLeksyka:


- over 150,000 main entries and more than 250,000 translations,

- synonyms and similar entries,

- examples of use make it easier to understand the context,

- antonyms,

- frequent updates allow enriching the database – new entries are added daily,

- specialist entries are briefly explained,

- separate American and British spelling,

- included acronyms, 

- prompt search for entries while you type,

- bookmarks allowing collecting favorite or especially difficult entries,

- no need to connect to the Internet,

- active links to other entries,

- quiz allowing learning new words and expressions selected by the user.